I 1980 behøvede vi 1 planet
1980
I dag
2030

Reducer forbruget

Som samfund overskrider vi de naturlige grænser for vores klodes ressourcer. Overudnyttelse og stigende forbrug betyder, at jordens ressourcer bliver færre. I dag behøver vi allerede 1,5 planets naturlige ressourcer

Træd varsomt

Dyrket i naturen giver plantebaseret fødevarer og drikke mening og er naturligvis bedre for kloden. Men hos Alpro vil vi ikke bare stoppe dér. Vi går helhjertet ind for at finde måder at reducere de fodspor, vi efterlader os. Vi har estimeret, at 80-90% af verdens sojaproduktion går til at fodre dyr. Når non-GMO soja er så nærende føde for mennesker, giver det så ikke meget mere mening at springe koen over og lave planterne til fødevarer og drikke til os?

Spring koen over

klode

Dyrk afgrøder

fodre koen

producere drikken

Mindre jordareal, mindre vand, mindre CO2

Sammenlignet med komælk forbruger Alpros sojabaserede drikke 2x mindre jordareal, 4 x mindre vand og udleder 2,5 gange mindre CO2. Ikke fordi vi har noget imod vores ven, koen, men er der ikke en bedre måde?

soja
2.5x
mindre CO2
mælk
soja
2x
mindre jordareal
mælk
soja
4x
mindre vand
mælk